דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 12.22- פסיכולוג.ית חינוכי.ת השירות הפסיכולוגי חינוכי (4) כללי פומבי 20/04/2023 31/05/2023
מכרז פומבי 10.22 - מנהל.ת הספרייה הציבורית (8) כללי פומבי 20/04/2023 31/05/2023
מכרז פומבי 5.22 - קב"ט מוסדות חינוך (8) כללי פומבי 20/04/2023 31/05/2023
מכרז פומבי 2.23 - מנהל.ת השירות הפסיכולוגי חינוכי (3) כללי פומבי 20/04/2023 31/05/2023
דרושים.ות סייעים.ות אישיות ורפואיות כללי פומבי
דרושים.ות סייעים.ות לגיל הרך בגני הילדים במועצה מקומית כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים