דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 10.22 - מנהל.ת הספרייה הציבורית (2) כללי פומבי 28/09/2022 30/10/2022
מנהל.ת חשבונות סוג 1-2 לגזברות המועצה (משרה זמנית) כללי פומבי 28/09/2022
מכרז פומבי 6.22 - מהנדס.ת המועצה והועדה לתכנון ובנייה(2) כללי פומבי 20/09/2022 30/10/2022
דרושים.ות סייעים.ות כללי פומבי 28/08/2022
דרוש.ה - עובד.ת סוציאלי.ת (עו"ס) קהילתית ומתנדבים (מילוי מקום חופשת לידה) פומבי 12/07/2022
דרושים.ות סייעים.ות לגיל הרך בגני הילדים במועצה מקומית כללי פומבי 26/06/2022

עבור לארכיון דרושים