הערה:

פניות הציבור- פניה ראשונית למוקד על ליקויים הדורשים תיקון (הפניה מנותבת לגורמים המקצועיים).
תלונות הציבור - פניה למבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור, רק במידה והפניה לגורמים המקצועיים לא טופלה כנדרש.