כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מעודכן מס' 12/2022 להקמת מוקד רואה, מוקד טלפוני במועצה מקומית אורנית-מועד האחרון להגשת ההצעות עד ל-7.2.2023 בשעה 12:00 פומבי 26/01/2023 07/02/2023
מכרז פומבי מעודכן מס' 12/2022 להקמת מוקד רואה, מוקד טלפוני במועצה מקומית אורנית-מועד האחרון להגשת ההצעות עד ל-7.2.2023 בשעה 12:00 פומבי 26/01/2023 07/02/2023
הודעה - נוסח מכרז מוקד רואה ומוקד טלפוני פומבי 26/01/2023 07/02/2023
מכרז פומבי מס' 12/2022 להקמת מוקד רואה, מוקד טלפוני ומערכת מוקד CRM במועצה מקומית אורנית-מועד האחרון להגשת ההצעות הוארך עד ליום 31.1.2023 פומבי 18/12/2022 31/01/2023
מכרז פומבי מס' 2022/11 למתן שירותי ביובית במועצה המקומית אורנית פומבי 06/11/2022 15/11/2022
מכרז מס' 09/2022 לאספקה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול פומבי 04/07/2022 18/07/2022
מכרז מס' 8/2022 לביצוע עבודות ניקיון במוסדות ציבור ומבנים נוספים פומבי 13/06/2022 23/06/2022
פנייה לקבלת הצעות מחיר לרכישת רכב המועצה פומבי 07/06/2022 21/06/2022
מכרז מספר 7/22 להפעלת מעונות יום באורנית פומבי 19/05/2022 02/06/2022
מכרז תאורת ביטחון מספר 2022/04 פומבי 01/05/2022 23/05/2022
מכרז (מסגרת) פומבי מס' 3/2022 לביצוע עבודות :לפינוי פסולת מעורבת, פינוי פסולת גושית (גזם וגרוטאות) בתחומי מועצה מקומית אורנית פומבי 29/03/2022 28/04/2022
מכרז 2.22 להשכרת מבנה לגן ילדים ברחוב הורד חיצוני 17/02/2022 02/05/2022
מכרז לביצוע אחזקת שטחי גינון באורנית פומבי 03/02/2022 21/02/2022
מכרז פומבי מס' 15/21 להפעלת בית ספר תיכון פומבי 28/12/2021 18/01/2022
מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מצלמות במעגל סגור ולמתן שירותי אחריות פומבי 12/12/2021 26/12/2021
מכרז 13/21 לטיפול בפסולת אריזות (כתומים) פומבי 09/11/2021 29/11/2021
מכרז מס' 10/22 תובע עירוני פומבי 01/09/2021 08/09/2022
מכרז 12/21 לתחזוקת רשת מים וביוב באורנית פומבי 26/08/2021 14/09/2021
מכרז מספר 11/2021 להפעלת מעונות יום באורנית פומבי 03/08/2021 17/08/2021
מכרז פומבי מס' 10/2021 לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית אורנית פומבי 18/07/2021 05/08/2021
מכרז 9.21 - יועץ משפטי חיצוני חיצוני 16/06/2021 07/07/2021
מכרז פומבי משותף מס" 12/2020: לאיסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה פומבי 12/10/2020 02/11/2020
מכרז פומבי מס" 11/2020 לשדרוג תחנת שאיבה לביוב "תרבותא" באורנית ספטמבר פומבי 10/09/2020 01/10/2020

חזור למכרזים פעילים