כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 15/21 להפעלת בית ספר תיכון פומבי 28/12/2021 18/01/2022
הודעה בעניין מכרז 15/21 הפעלת התיכון באורנית חיצוני

עבור לארכיון המכרזים