כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הודעה בעניין מכרז 15/21 הפעלת התיכון באורנית חיצוני

עבור לארכיון המכרזים