פנייה למנהל יחידת הפיקוח במינהל האזרחי בנושא דוכני מזון בכניסה לאורנית