רישום ושיבוץ לבתי הספר היסודיים החל משנת לימודים תשפ"ה (ספטמבר 2024)