עוצמות המואזין בעזון עתמה וחירבת סלימאן והשפעתם על תושבי.ות אורנית

מכתבו של ניר ברטל, בראש מועצת אורנית.