שנת לימודים תשפ"ג במערכת החינוך באורנית


שנת לימודים תשפ"ג במערכת החינוך באורנית- מצ"ב מכתבו של ראש מועצת אורנית בנושא.