פנייתם הדחופה של ראשי יישובי שער השומרון למח"ט אפרים בנושא המצב הבטחוני האזורי