מכתבו של גדעון סער שר המשפטים אל שרת הגנת הסביבה ושר הבטחון בנושא שריפות בשטחים פתוחים באזור קו התפר (המשך לפנייתו של ניר ברטל ראש מועצת אורנית) ומכתב תשובה של השרה להגנת הסביבה ושר הבטחון