הקצאת תחום שיפוט לאורנית - בית עלמין נחל רבה

מכתב לאלוף פיקוד מרכז