פניית שר המשפטים, לבקשת ראש המועצה בעניין אזור תעשייה נחל רבה