מכתב למנכ"ל חברת פלאפון בנושא בעיות קליטה בתשתית התקשורת הסלולרית באורנית