מכתבו של ניר ברטל, ראש המועצה אל מנכ"ל חברת פרטנר בנושא בעיות קליטה קשות בתשתית התקשורת הסלולרית באורנית