פניה למנכ"ל נתיבי ישראל בנושא כיכר ומסוף האוטובוסים בשער השומרון