פנייה דחופה בנושא מואזין משטחי הרשות הפלסטינית

מכתבם של ניר ברטל, ראש מועצת אורנית ויו"ר ועדת איכות הסביבה באשכול רשויות שומרון ויגאל להב, ראש מועצת קרני שומרון ויו"ר האשכול