מכתבו של ניר ברטל, ראש המועצה אל סא"ל בועז מתן רמת"ק אפרים בנושא החלת המתווה להפחתת עוצמות המואזין באזורנו