מכתבו של ניר ברטל, ראש המועצה, לשילה אדלר ראש מינהל התשתיות והמשנה למנכ"ל משרד התחבורה להסדרה דחופה ומיידית של כיכר הכניסה והיציאה מאורנית