מכתב התנגדות של ניר ברטל, ראש מועצת אורנית, לתוכנית תת"ל 98 הקמת תחנת הכח קסם