מכתב למנכ"ל חברת בזק לבחינת פריסת תשתית לסיבים אופטיים באורנית