הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 32


יום ראשון ה- 1.11.20 | 18:30 ספרותא בתרבותא
הישיבה תשודר בפייסבוק לייב ונוכח ההגבלות ההתכנסות לא תתאפשר כניסת קהל לישיבה.

מבנה מועצה דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין

לצפייה בקובץ לחץ כאן