מכתב למנכ"לית חברת הוט לבחינת פריסת תשתית לסיבים אופטיים באורנית