מכתב למנכ"ל חברת פרטנר בנושא בעיות קליטה בתשתית התקשורת הסלולרית באורנית