מכתב למנכ"ל חברת פרטנר לבחינת פריסת תשתית לסיבים אופטיים באורנית