פנייה דחופה של ניר ברטל לשר הבטחון בנושא התגברות השריפות הפיראטיות סביב אורנית