מכתבו של ניר ברטל אל מנכ"ל בזק בנושא בעיות בתשתיות האינטרנט של בזק באורנית