גל שני קורנה - מצגת מעדכון ראש המועצה מיום 23.72020