תפקידי מחלקת הביטחון ושעת חירום:

מחלקת הביטחון של המועצה אחראית על מכלול תחומים הקשורים לביטחון השוטף של הישוב, ביטחון ובטיחות מוסדות החינוך והכנת הישוב לכלל תרחישי שעת חירום שהוגדרו ע"י רשויות שעת חירום של משרדי הממשלה.

פעילות המחלקה כוללת:

 •  אחריות על הביטחון השוטף של הישוב באמצעות מערך אבטחה המופעלת ע"י חברת שמירה.
 •  הדרכה ושמירה על כשירות מבצעית של צוות האבטחה ההיקפית.
 •  אחריות על אבטחת מוסדות החינוך בישוב על פי הקריטריונים של משטרת ישראל ומשרד החינוך.
 •  הדרכה ושמירה על כשירות מבצעית של צוות אבטחת מוסדות החינוך.
 •  תאום ובקרה על הכשרת של סגל המנהלות, המורים והגננות העוסקיםות בביטחון ובטיחות במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ בית ספריות, ע"י אנשי מקצוע מטעם משרד החינוך.
 •  אפיון והקמה של מרכיבי ביטחון בסיוע תקציבים של פקע"ר, משרד הביטחון ומשרד הפנים.
 •  אפיון ופיקוח על הקמה ואחזקה של מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.
 •  אחזקת מרכיבי הביטחון גדרות היקפיות, תאורת ביטחון, רכבי ביטחון, מצלמות אבטחה, דרכי ביטחון, שערים, מרכז ההפעלה לשע"ח ועוד.
 •  הדרכה ושמירה על כשירות מבצעית של כיתת הכוננות היישובית.
 •  שמירה על כשירות של צוות חירום ישובי (צח"י).
 •  תאום וסיוע להקמת ושמירה על כשירות של מערך מתנדבים במסגרת משא"ז, מד"א, כב"א וצוות חילוץ והצלה.
 •  הכנת המועצה ותושבי הישוב לשע"ח על פי איומי הייחוס שהוגדרו על ידי גורמים ממלכתיים.
 • - פיגוע פח"ע.
  - נפילת טילים.
  - אירוע חומ"ס.
  - מגיפה.
  - נזקי טבע.
  - אירוע רב נפגעים ער"ן.

 •  ניהול ואחזקה של מחסני שע"ח.
 •  תאום ופעילות משותפת עם גורמי צבא, מנהל אזרחי, משטרה, כב"א, מד"א, משרדי ממשלה רלוונטיים.