מבנה יחידת ההתנדבות ברשות ומכלול ההתנדבויות הקיימות באורנית:

עץ ארגוני התנדבות מורחב מאי 22.pdf