משרד התחבורה פועל בימים אלה לאשר את שיפור השירות בכל מרחב השומרון, זאת על בסיס צורכי התחבורה כיפי שנאספו באמצעים שונים .
על פי התכנון, ובכפוף לאישור תקציב והצורך בהצטיידות באוטובוסים, יתוגבר משמעותית השירות מהמסוף אל אורנית.