לאחרונה התחדשנו בטכנולוגיה לפתיחת שער חורשים מרחוק ע"י טלפון לסייר הביטחון (054-2951977)

בהזדהות טלפונית השער ייפתח.

בין השעות 22:00 ל 06:00 בבוקר לא תותר כניסה ויציאה דרך שער חורשים.