מוקד ישובי
03-5774374
קופת חולים כללית
03-9085300
קופת חולים מכבי
03-9360580
משטרת אורנית
03-9360232
050-5077677
משטרת אריאל
03-9065555
חברת חשמל אריאל
03-9065333
משטרת ראש העין
03-9004444
משטרה
100
מכבי אש
102
ד"ר רעות אפשטיין
וטרינרית
03-9360465
(שלוחה: 1217)