בתיה פינקלשטיין - מנהלת בית הספר היסודי גוונים

"ורק מקום אחד רצינו ואהבנו
ומקומות רבים מאוד עזבנו
ואל הארץ, אל הארץ באנו.." (שיר השיירה, עלי מוהר).
שבוע מרגש ומיוחד במינו חווינו, תלמידים ומורים כאחד.
במסגרת שבוע העליות עלו ובאו לבקרנו סבים וסבתות רבים כדי לספר לנו את סיפור עלייתם ארצה...
שמענו סיפורים מאת סבתא שרה על מסעה לארץ מתוניסיה. סבתא רבקה על עלייתה מלבנון, סבא יוסף וסבתא אילנה, סבתא אווה, סבתא חנה, סבא דוד וסבא חיים שהגיעו ממרוקו, סבא סביח על עלייתו ארצה מעיראק. סבתא מרים סבתא שרה וסבא יעקב שעלו מפולין, סבתא פרידה וסבא שמלי שהגיעו ארצה ממצרים סבתא תמר, סבא אלכס, אימא יהל וסבתא צילה שהגיעו מרוסיה, סבא אריה מגרמניה וסבתא סילביה שהגיעה ממקסיקו סבא מאיר אלהרר ממרוקו.

הסיפורים על ארצות הולדתם - על דרכם המפרכת ארצה באניות, במטוסים ולעתים אף ברגל כיחידים או עם בני משפחתם. על הלילות והימים בהם נאלצו לעתים להסתתר, על המזון והמים המועטים שהיו ברשותם, על מחנות העולים ששוכנו בהם בארץ ובדרך אליה - עוררו בנו עניין רב וריגשו את כולנו עד מאוד.
למדנו מסיפוריהם המרתקים על הגעגועים שהרגישו העולים כלפי ארצנו כשחיו מחוצה לה, בגולה. הבנו כי לאורך הדורות הגיעו לארץ ישראל עליות של יהודים רבים. במשך כל הדורות שבהם העולים חיו בגלות, הרחק מארצם, לא אבדה תקוותם והזיקה בינם לבין הארץ הייתה חזקה מאוד והם המשיכו להתגעגע אליה ולחלום עליה...
האורחים סיפרו על הכמיהה שחשו ועל הביטויים לה בתפילה, בפיוט ובשירה. כמו כן הכרנו מנהגים שונים שרווחו בארצותיהם ומנעו מהם לשכוח את הארץ גם כשחיו הרחק ממנה.
הקשבנו כשהסבירו לנו מדוע הם רצו כל כך לעלות לישראל ומה היו המניעים שלהם, דתיים: ארץ ישראל היא ארץ הקודש ומצווה לעלות אליה. ציוניים-לאומיים: ארץ ישראל שייכת ללאום היהודי ובה הוא יכול להקים מדינה. היסטוריים: ארץ ישראל היא המקום שבו החלה ההיסטוריה של עם ישראל. ביטחוניים: למדינת ישראל שקמה בארץ ישראל, יש צבא המסוגל להגן על התושבים. חברתיים: בארץ ישראל הרוב הוא יהודי ואילו בארצות אחרות יהודים הם מיעוט.
וגם מניעים תרבותיים: בארץ ישראל אפשר לפתח תרבות הקשורה לשפה העברית ולמורשת התרבותית של העם.

"ומכל הגלויות
ועם כל הבעיות
מסביב יהום הסער
רב הקושי והצער
אבל יש על מה לשמוח
יש עוד אומץ, יש עוד כוח".
תלמידי כיתות ג` לצד תלמידי ח`, תלמידי שכבות א` לצד תלמידי שכבת ה`... כולנו יחד טעמנו וחשנו את חווית השיירה שהייתה בעצם מסע הדורות לארץ, בה קם העם שלנו, כפי שכתוב במגילת העצמאות: "בארץ-ישראל קם העם היהודי".
הקשר הזה שבין המסע ההיסטורי של סבינו וסבותינו, של תקומת העם בארצנו ובין ההווה שלנו, היא השיירה שמסמלת את ההמשכיות ואת החיבור שבין הדורות.