מצ"ב המידע בדבר האותיות ה "תפוסות" וה "פנויות" ורשימת באי כוח סיעות הכנסת והמפלגות.

הרשימה עדכנית להיום, ייתכנו שינויים בהמשך.

הרשימה תפורסם בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות והיא המחייבת.


ליצירת קשר עם סיעות הכנסת והמפלגות:

-    אתר רשם המפלגות 
https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/parties-db?skip=0

-    אתר הכנסת
https://main.knesset.gov.il/mk/apps/faction/general/contact

תשומת לבכם כי הרשימה כוללת את הנתונים ביחס לסיעות הכנסת ומפלגות הכנסת.
בכל רשות ייתכנו אותיות תפוסות נוספות בהתאם לסיעות היוצאות במועצת אותה רשות מקומית. הזדהות סיעות המועצה היוצאת.pdf