ביקור סדיר

 

קצינת  הביקור הסדיר פועלת להטמיע, ברמת הקהילה ובתי הספר את המסר: 
כל תלמיד יכול!

הקב"סית אחראית לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב.

תפקידה לעסוק  באיתור, מעקב, טיפול ובקרה אחר כל תלמיד במערכת החינוך אשר מתמודד עם קשיים לימודים, חברתיים או רגשיים הבאים לידי ביטוי בתפקודו במסגרת החינוכית.

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, פועלת לקידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי, להשיג הישגים ולחוות הצלחות.

מאחלת לכל תלמידי ותלמידות אורנית  שנת לימודים מהנה ופורייה.

ניתן לפנות לקצינת הביקור הסדיר באמצעות היועצות בבתי הספר או ישירות.

 

בברכה,

ורדית משי- קב"סית

נייד: 050-2305311

מייל: [email protected]

.