לפירוט מסלול של קו 8 (קו מאסף מבית הספר בסיום יום הלימודים) לחצו על הקישור הבא:

https://www.tnufa-t.com/Lines?lc=39008&dir=1

*לוח הזמנים של קו 8 הינו בהתאם למערכות השעות שמועברות מבתי הספר בתחילת שנת הלימודים.
 

לפירוט מסלול ולוחות זמנים של קו 7 (קו מאסף בשעות הבוקר לבית הספר)  לחצו על הקישור הבא:

https://www.tnufa-t.com/Lines?lc=36007&dir=1

עלות הנסיעה במעמד הטענת כרטיס רב קו - 2.80 ש"ח *לאחר הנחת 50% לנוסעים עד גיל 18

ניתן לשלם לנהג באמצעות כרטיס רב קו בלבד ! 

לפירוט בדבר הזמנת כרטיס רב קו נא לחצו על הקישור הבא
https://ravkavonline.co.il/he/ravkav-issue-request/order-ravkav-online