בשנה האחרונה הושק באורנית פרויקט קהילתיות בזקנה, מיזם של משרד הרווחה בשיתוף עם קרן הורביץ וג'וינט אש"ל ישראל. 

מטרת התוכנית: יצירת תנאים להזדקנות מיטיבה וחיזוק ההשתתפות, תחושת המשמעות והשייכות של האזרח הוותיק. באמעצות חיזוק ומיסוד העבודה בגישה הקהילתית עם אזרחים וותיקים.

עקרונות מנחים לתוכנית:

 • כוחות: ההתערבות מאפשרת לאזרחים הוותיקים להביע את הכוחות והידע שלהם ומסתמכת על משאבים אלו.
 • קהילתיות: ההתערבות תורמת לחיזוק תחושת הקהילתיות של האזרחים הוותיקים.
 • שותפות: דרכי ההתערבות מבוססות על שותפות עם אזרחים ותיקים ועם אנשי מקצוע.
 • הכללה: ההתערבות משלבת בין פעולות מניעה עם האוכלוסייה הכללית לבין יישוג לאוכלוסיות מודרות ומוחלשות.

התוכנית מלווה על ידי ועדת היגוי, כלומר, צוות עבודה מלווה שתפקידו: להתוות מדיניות הגישה הקהילתית ואת עקרונות הפעולה ברשות המקומית., לסייע בפתרון בעיות והסרת חסמים, לאשר תכנית עבודה שנתית ולקיים בקרה על ביצועה. 

בועדת ההיגוי חברים: 

 • ניר ברטל – ראש המועצה
 • דורית גנוז – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
 • עמוס מרגולין – מנהל המתנ"ס
 • אלי הוך – מנהל תחום אזרחים ותיקים במתנ"ס
 • בתאל קמר – מנהלת מועדון גיל הזהב
 • אירית עציון – פעילה ומקימת מיזם "חיבוק מקומי"
 • עדנה עירון – אזרחית ותיקה פעילה
 • נעמה אליצור  – עובדת סוציאלית קהילתית ועו"ס קהילתיות בזקנה

עד כה, התכנסה ועדת ההיגוי פעמיים

במפגש הראשון, באפריל 2021, הוצגה התוכנית ונעשתה חשיבה בנוגע לאופן המיפוי של האוכלוסיה

לפרוטוקול הועדה

בחודש מאי 2021 הופץ שאלון לכלל האזרחים הותיקים בישוב שנועד להבין את הצרכים והכוחות הקיימים בישוב. 

באוגוסט 2021 התקיים המפגש השני של הועדה בו הוצגו ממצאי השאלון ונעשה חשיבה על תוכנית העבודה

לפרוטוקול הועדה השניה