חברי הועדה: קרן פנקר, אביבית אבורוס, תמר צדוק, מנשה שמש, עופר הלפרן, שלומי ביטון, ירדן בן יעקב