שנת המצווה מבטאת תחנה חשובה בחייהם של הנערים המתבגרים ומסמלת את כניסת הנער לחברת המבוגרים ומציינת את תחילת השתלבותם בקהילה. שנת המצווה מאגדת את בני השכבה יחדיו ומאפשרת להפגיש בני נוער עם תכנים ונושאים המזמנים עיון ודיון בשאלות של זהות, היכרות עם טקסים וסמלים יהודיים, תוך דגש על חיבור לשורשיהם ולמורשתם המשפחתית והקהילתית.
יצירת שנה משמעותית וחווייתית עבור הילדים ומשפחותיהם. התנסות של הילדים בפעילויות במסגרת מעגלי ההשתייכות השונים בחייהם.
 

במהלך השנה בני המצווה עוברים תהליך משמעותי ביחד עם הוריהם : פעילות צילום חוויתית, פעילות ספורטיבית, התנדבות בגמ"ח, הפנינג חץ וקשת, טיול לילי לנחל חווארים ואירוע סיוף בירושלים.