המחלקה אחראית על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים, מניעת מפגעים ושמירת הסדר הציבורי, למען רווחת כלל התושבים,שימור שיפור איכות החיים בעיר.

במסגרת פעילות האכיפה פועל הפיקוח העירוני בין היתר:
 • מפגעי פסולת לרבות גזם, פסולת בנין ואשפה בשטחים ציבוריים ופרטיים.
 • צמחייה פולשת.
 • מפגעי רעש וזיהום אויר.
 • השחתת רכוש ציבורי.
 • בעלי חיים ועוד.
 • ניקיון חזיתות עסקים.
 • אכיפת גזם ופסולת גושית שלא ביום ההוצאה.
 • פיקוח נקיון חצרות פרטיות.
 • טיפול ברכב נטוש
 •  אכיפת איסוף גללי כלבים.
 • אכיפת הסדר והניקיון באתרי בנייה. הפיקוח העירוני פועל בישוב, בכל ימי השבוע.

לבירור פרטי דו"ח או לתשלום דוחות / קנסות לחצו כאן >>

טופס בירור לדו"ח ברירת משפט פיקוח עירוני