תושבים יקרים,
מבקשים להזכירכם שישנה חובה אישית של כל אחד ואחת מאתנו לוודא כי על ביתו נמצא מספר בית במקום הנראה מהדרך הציבורית המובילה אליו. הדבר חשוב ואף קריטי בין היתר לצורך איתור מהיר של כתובת בעיתות חירום ומצוקה, סיוע והצלת חיים״