משפחת חבר

מתי הגעתם לאורנית?
"אנחנו כאן מאוגוסט 1985... 34 שנים."

למה דווקא בחרתם באורנית?
"חברים טובים שלנו קנו כאן מגרשים וביקשו שנבוא לראות את היישוב כדי שגם אנחנו נקנה מגרש, אבל אנחנו לא רצינו. יום אחד טיילנו באזור והגענו לאורנית... באותם ימים הכניסה ליישוב הייתה דרך היער והכול היה רענן ומלא בפרחים. המקום כבש את לבנו."

למה אתם אוהבים את אורנית?
"אני מרגישה שלאחרונה הקהילתיות והשכנות הטובה חזרו לאורנית. היום אני רואה יותר פעילויות קהילתיות וככה זה צריך להיות, משום שלמרות שגדלנו מאוד אנחנו לא עיר אלא יישוב קהילתי. בעלי, אני והרבה מהאזרחים הוותיקים מתנדבים ביישוב וזה חשוב מאוד בעיניי.״

סיפור מימיה הראשונים של אורנית:

#תמונה מפעם ותמונה מהיום