אופירה מור מזרחי
מנכ"ל המועצה
03-9360465
(שלוחה: 249)

תמונה אופירה


תפקיד מנכ"ל המועצה הוא לנהל את הארגון, על פי מדיניות ראש המועצה, יחד עם חברי המליאה ועל פי הנחיות המדינה.

באחריותו לדאוג לביצוע כל המשימות שהמועצה אחראית עליהן, תוך ראיה אסטרטגית ואחריות על פיתוח הישוב והארגון.