רו"ח איילת נהרי עובד
גזברית ומנהלת הארנונה
03-9360465
(שלוחה: שלוחה 210)


מזכירת המחלקה: אורנית בראון

תפקידי המחלקה :
ביצוע, קיום ושימור המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה בשמירה על תקציב מאוזן.

תחומי אחריות של המחלקה:
המחלקה אחראית על היחידות המקצועיות בתחום הכספים, החשבונאות והתקציבים, כך שיהיה באפשרותה לספק למחלקות המועצה שרותי ידע ומידע כלכליים ומקצועיים, אשר יהווה בסיס לקבלת החלטות.

בתחום אחריותה:
ניהול תקציב שוטף ובלתי רגיל, גבייה, שכר, הנהלת חשבונות, ביטוח, רכש, פיתוח כלכלי של המועצה, הגדלת הכנסות ומקורות תקציב נוספים, התייעלות כלכלית.