מרכז קהילתי אורנית מחירון השכרה -page-001

לפרטים ניתן לפנות לדן שורץ - מנהל מתקני הספורט 0524234030