השוטר הקהילתי מטפל באירועים של סכסוך שכנים כדי להביא לפתרון הסכסוך בדרכים של גישור ופישור ולמנוע תלונות במשטרה.