טופס בקשה לטיפול ביתרת זכות

במידה וקיימת בכרטיס המשלם שלך יתרת זכות: באמצעות טופס זה ניתן לבקש לקזז את יתרת הזכות כנגד חיובים עתידיים, או לקבל את יתרת הזכות לחשבון הבנק שלך. לתשומת לבך, ביצוע החזר הכסף מותנה בבדיקה של מחלקת הגזברות במועצה. במקרה בו על שמך חובות אחרים (ארנונה, חינוך, מרחבים, קהילה ורווחה, ועוד .. ), המועצה שומרת לעצמה הזכות לקזז הזכות מיתרת החובה. בכפוף לבדיקה, לאישור יתרת זכות ולהמצאת כל המסמכים הנדרשים, התשלום יועבר לבנק ב 15 לחודש הבא [מיום קבלת טופס הבקשה כולל את כל המסמכים המבוקשים בגזברות המועצה].
יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות
יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות
פרטי בעל יתרת הזכות
עבור איזה נכס מבוקש השירות ?
עבור איזה נכס מבוקש השירות ?
פרטי בנק
במקרים הבאים נדרשים מסמכים נוספים, נא לסמן את האפשרויות המתאימות
במקרים הבאים נדרשים מסמכים נוספים, נא לסמן את האפשרויות המתאימות
Browser not supported