להורדת טופס רישום צהרונים יש להעתיק את הכתובת ולהדפיס 

https://drive.google.com/file/d/1bnujUDfQEiRmLkMxOBaWI2OWXjKoBfHL/view

להורדת טופס רישום מעונות יש להעתיק את הכתובת ולהדפיס.

https://drive.google.com/file/d/1RV6Ripu-JD3nl0jgIO9u9x3YMiqoe2jS/view

לידיעתכם את טפסי הרשמה ניתן לקבל בתרבותא או במרכז חלוקת חבילות הדואר ליד בי"ס גוונים.