1
פרטי המוסר
2
פרטי המקבל
3
פרטי הכלב
4
צירוף מסמכים

במקרה ומדובר בעמותה, יש לרשום מס' ח.פ.

 

 

 

מין

מסורס/מעוקר

Browser not supported

Col 3 content area

 

Browser not supported

ידוע לי כל עוד לא יירשם הכלב ע``י בעליו החדש בעיר מגוריו, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז השבבים על שם המוסר