"אורנית בית וקהילה בטבע"

הדרך לחזון:

המועצה המקומית אורנית בראשות ניר ברטל שהחלה את פעילותה בתחילת שנת 2009,חרטה על דגלה כמשימה לדאוג לשיפור רווחת ואיכות החיים של התושבים תוך שיפור רמת השירות שהיא מספקת. לשם השגת המטרות בוצע תהליך אסטרטגי מקצועי ומעמיק שבסיומו הוגדרו  חזון המועצה, הערכים המובילים וכן ייעוד, מטרות ויעדים. תהליך זה משמש בסיס ל-קוד האתי ואמנת השירות אשר מטרתם להבטיח את האיכות והיושרה של השירות הניתן על ידי עובדי ומנהלי המועצה לתושבים. התהליך האסטרטגי מהווה בנוסף את הבסיס לתוכנית העבודה של המועצה לשנים הקרובות. במסגרת הפתיחות, השקיפות והשיתוף בין פעילות המועצה לתושבי אורנית נקראים התושבים ליטול חלק בתהליכי השינוי שעוטפים את היישוב.

החזון:

חזון זה מבטא את השאיפה שהיישוב יעניק לתושביו את תחושת הבית- החום והשייכות, שהינם ממרכיבי יסוד ביישוב מסוג זה.
המועצה המקומית מבקשת להעניק לתושביה תחושה של קהילה- הן במענה הכולל והאינטימי של שירותי המועצה לתושבים והן בתחושת התושבים כלפי היישוב ועמיתיהם ושכניהם. לפי תפיסה זו התושב הינו חלק ממכלול הפרטים שבונים את הישוב , את אופיו וצביונו. הקהילה, אליה משתייך התושב עוטפת ותומכת בפרטים המרכיבים אותה ביומיום ובעת הצורך, באופן שמעודד מחויבות ומעורבות.
תחושת הבית והקהילה משולבים בטבע והנוף בהם טובלת אורנית ואשר טיפוחם ופיתוחם הינם חלק מתפקידי המועצה במטרה להעניק לתושבים איכות חיים גבוהה. חזון זה של מועצת אורנית הינו הבסיס לכלל מטרות ופעילויות המועצה אשר נבחנות לאורו של חזון זה.

ערכי היסוד של המועצה:

כחלק מהתהליך האסטרטגי הוגדרו עשרת ערכי היסוד של המועצה במסגרת פעילותה, ערכים אלו יחד עם החזון מהווים את הבסיס לפעילותה ומחייבים את כלל המנהלים והעובדים במועצה במסגרת עובדתם, הם אל מול התושבים והן ביחסי העבודה בין מחלקות המועצה ובין המועצה לספקיה.
• מקצוענות
• מצוינות
• יושרה וטוהר מידות
• אחריות ומחויבות
• כבוד הדדי
• שירותיות
• נאמנות
• דוגמא אישית
• אמינות
• יצירתיות
כל זאת במטרה למקד את פעילות המועצה ולוודא שכלל העשייה של מנהלי, עובדי וספקי המועצה תהיה מכוונת מטרה ברורה נוסח ייעוד המועצה שמבהיר מה תכלית פעילותה.

ייעוד המועצה:

· המועצה תספק שירותים קהילתיים איכותיים לתושבים, תוך הבטחת שביעות הרצון ואיכות החיים של התושבים.
· שמירה על האיזון בין צרכי התושבים והקהילה
· מחויבויות המועצה להעצמת עובדי המועצה והעובדים בשירותיה.
· טיפוח ופיתוח מתמיד של תשתיות היישוב והמועצה.
 

כל זאת באמצעות הנהגת היישוב למימוש החזון

אורנית- בית וקהילה בטבע