על מנת להגיש בקשה לועדת נזיקין, יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח אותו למייל oranitba@oranit.org.il

טופס הצהרה על נזק.pdf